Търговски имот

Начална цена: 873312.00 лв. Покажи в EUR

1005 кв.м., СЛИВЕН
кв. Дружба

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 30.05.2019 16:20
Публикувана на: 18.04.2019 10:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор № 67338.560.134.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка сто тридесет и четири точка две/, с адрес: гр. Сливен, кв. "Дружба", със застроена площ от 1005,00 кв.м. /хиляда и пет квадратни метра/, на два етажа /съгласно нотариален акт за договорна ипотека и удостоверение за данъчна оценка/, а по кадастрална карта – на три етажа, с предназначение: Сграда за търговия, представляваща по доказателствени актове към датата на учредяване на договорната ипотека: "Търговски център", при съседи: поземлен имот с идентификатор № 67338.560.42, сграда с идентификатор № 67338.560.134.3 и поземлен имот с идентификатор № 67338.560.133 и находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.560.134 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка сто тридесет и четири/, с адрес: гр. Сливен, кв."Дружба", целият с площ от 8880,00 кв.м. /осем хиляди осемстотин и осемдесет квадратни метра/ с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи на имота: имоти с идф. № 67338.560.137, 67338.560.146, 67338.560.133, 67338.560.135, 67338.561.42, 67338.606.8, със стар идентификатор: УПИ №1 /първи/ в кв. 627 /шестстотин двадесет и седем/ по плана на гр. Сливен. Забележка: От справка в Дирекция "Устройство на територията" на Община Сливен е видно, че за гореописания недвижим имот има издадени: Разрешение за строеж № 68/09.02.2006г.; Разрешение за строеж № 331/13.09.2008г.; Разрешение за строеж № 301/11.12.2009г.; Разрешение за строеж № 240/13.07.2011г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 71/02.06.2008г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139/30.10.2008г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 212/28.12.2009г.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3326
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254