Къща

Начална цена: 54512.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., ЛУКОВИТ
ул. "Хан Аспарух" № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 13.06.2019 14:00
Публикувана на: 19.04.2019 14:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО съставляващо парцел – IV /четвърти/ за имот пл. № 1791 /хиляда седемстотин деветдесет и едно/ в квартал 98 /деветдесет и осми/ по регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м., с граници и съседи: улица, УПИ V 1790 на Иван Йотов Иванов, УПИ VI 1826 на Марина Георгиева Маринова и Детелина Петрова Йорданова, УПИ VII 1793 на Цветан Иванов Петров и УПИ III 1792 на Найден Петков Найденов, заедно с построените в него, съгласно нотариален акт – масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с построените в същото място гараж, стопанска сграда и ведно с всички подобрения, находящо се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, а съгласно скица съставляващо НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 44327.502.1791 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, с площ по документи – 429 кв. м. /четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 метра, стар номер: 1791, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 44327.502.1791.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи - 79 кв. м./седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – жилищна сграда, ведно с СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 50 кв. м./петдесет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – селскостопанска сграда, ведно със СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 23 кв. м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – селскостопанска сграда, при граници и съседи на имота: Имот № 44327.502.1792, Имот № 44327.502.1793, Имот № 44327.502.1790, Имот № 44327.502.1826 и Имот № 44327.502.9620.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 2598/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254