Земеделска земя

Начална цена: 204.60 лв. Покажи в EUR

550 кв.м., Петково
с. Петково, местност ГРЪСТИТЕ

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 23.04.2019 до 23.05.2019
Обявяване на: 27.05.2019 10:00
Публикувана на: 22.04.2019 14:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот № 037038 /нула, три, седем, нула, три, осем/ в землището на с. Петково, общ, Елин Пелин, местност ГРЪСТИТЕ, с площ на имота 0,550 дка /петстотин и петдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива и категория на земята при неполивни условия – пета, при граници и съседи съгласно скица: Имот № 037037 – нива на Кирил Гюжев Стоилов, Имот № 000070 – полски път на Община Елин Пелин, Имот № 037039 – нива на Елисавета Захариева Ценева, Имот № 037049 – Нива на Лазарина Георгиева Величкова, Имот 3 037050 – нива на наследниците на Георги Андреев Димитров.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3394
  • Продажба на МПС: 172
  • Продажба на имущество: 268