Земеделска земя

Начална цена: 279.00 лв. Покажи в EUR

4301 кв.м., Нова Върбовка

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Срок: от 05.05.2019 до 05.06.2019
Обявяване на: 06.06.2019 09:00
Публикувана на: 23.04.2019 15:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 идеални части от недвижим имот с № 039023, в землището на с. Нова Върбовка с ЕКАТТЕ 51799, общ. Стражица, площ 4.301 дка, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: пета, местност "Въгленец" при граници и съседи: № 039024, нива на ЕТ "Нива - 60 - Т. Стоянов", № 039010, нива на "Вароша 05" ЕООД; № 039016, нива на насл. на Енчо Райчев Ганев, № 039022, нива на "Захир" ЕООД и № 180025, полски път на Община Стражица

ЧСИ

Име: Дияна Живкова Колева - Стефанска
Служебен номер: 728
Телефон: 062 - 600033
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Н.Габровски No8, приземен етаж
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дияна Живкова Колева - Стефанска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3315
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262