Други

Начална цена: 89800.00 лв. Покажи в EUR

12247 кв.м., Рогачево
29-2019-ГОЛЯМАТА МОГИЛА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 11.06.2019 09:00
Публикувана на: 25.04.2019 15:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор №62788.8.61/шест, две, седем, осем, осем, точка, осем, точка, шест, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Рогачево, общ.Балчик, обл.Добрич, одобрени със Заповед 300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-08-1205/19.09.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, с адрес на поземления имот:с.Рогачево, местност-ГОЛЯМАТА МОГИЛА, с площ: 12247.000/дванадесет хиляди двеста четиридесет и седем/кв.м., с трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване:Ниско застрояване/до 10м/-, съседи: №62788.8.510, №62788.8.60, №62788.8.517, №62788.8.523, №62788.8.537, №62788.8.536, №62788.8.1, №62788.8.535, №62788.8.534, №62788.8.533, №62788.8.532.

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3315
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262