Етаж от къща

Начална цена: 28700.00 лв. Покажи в EUR

105 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. "Гоце Делчев" № 50, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 09:00
Публикувана на: 30.04.2019 13:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.500.66.1.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот шестдесет и шест, сграда едно, обект едно/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Кюстендил, ул. „Гоце Делчев” № 50, ет.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.66 с Предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ от 104.82 кв.м. /сто и четири цяло осемдесет и две стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 41112.500.66.1.4, 41112.500.66.1.5, 41112.500.66.1.6, Над обекта: 41112.500.66.1.2, съгласно Схема№ 15-537323/30.10.2017г. на СГКК гр. Кюстендил, а съгласно нотариалния акт самостоятелният обект, представлява ПЪРВИЯ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от югозападния близнак на триетажна масивна жилищна сграда, построена върху отстъпено право на строеж от Община Кюстендил с решение № 24/28.12.1971 г. на ГНС Кюстендил в УПИ XVII /седемнадесети/, отреден за имот планоснимачен № 32 /тридесет и втори/ в квартал 41 /четиридесет и първи/ по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед № 1345/26.05.1965 г., целият с площ от 517 кв. /петстотин и седемнадесет квадратни метра/, при съседи на имота: улица „Гоце Делчев”, УПИ XVI-31 и УПИ XVIII-33 в кв. 41 по плана на гр. Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването е 28 700 лв. /двадесет и осем хиляди и седемстотин лева/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
Служебен номер: 742
Телефон: 078 - 55 44 25
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител No 54
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231