Етаж от къща

Начална цена: 38469.60 лв. Покажи в EUR

72 кв.м., Вършец
ул."Климент Охридски" №25, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 07.05.2019 до 07.06.2019
Обявяване на: 10.06.2019 10:00
Публикувана на: 02.05.2019 15:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12961.422.182 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец, обл.Монтана, с адрес на поземления имот: гр.Вършец, ул.“Климент Охридски“ №25, площ: 358 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); стар номер: 137; квартал 23; парцел: III, ВЕДНО С: 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12961.422.182.1.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Вършец, ул. Климент Охридски № 25, ет. 1, ап. 1, тип: Жилище, апартамент, а по документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /Парцел/ ІІІ, с пл. № 137, квартал 23 по действащия план на гр. Вършец, одобрен със Заповед от 1986 г., целият с площ от 354 кв.м., ведно с целия ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, представляващ самостоятелно жилище, със застроена площ от 72 кв.м., с граници и съседи на имота: улица, от две страни детски ясли и Тодор Георгиев Петров, както и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, с административен адрес: гр. Вършец, ул. Климент Охридски № 25

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231