Парцел

Начална цена: 21000.00 лв. Покажи в EUR

6999 кв.м., Осеново
Осеново

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 09:35
Публикувана на: 03.05.2019 16:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 54145.47.11 /пет четири едно четири пет точка четири седем точка едно едно/, находящ се в с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.12.2015г. на изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност Кърчанлъка, площ: 6999 /шест хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0, съседи: 54145.47.27, 54145.49.114, 54145.47.35, 54145.47.4, 54145.47.3

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4351
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254