Парцел

Начална цена: 42120.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Леденик

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Мария Георгиева Глушкова
Срок: от 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 11.06.2019 00:00
Публикувана на: 10.05.2019 08:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 000142 (нула нула нула едно четири две) в местността КОРИЙСКИ ДОЛ, с начин на трайно ползване - ПАСИЩЕ (МЕРА), целият с площ 3000 кв.метра (три хиляди квадратни метра), при граници на имота: имот № 000144 - пасище, мера по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000124 - дере на Община Велико Търново, имот № 000136 - къмпинг на държавата, имот № 000146 - къмпинг на „Стройбилд“ ООД, имот № 000126 - полски път на Община Велико Търново. Поземленият имот е незастроен. В средата на поземления имот е изграден мачтов трафопост, който не се цени и продава. Върху имота има ограничения: На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради, съоръжения и високостъблена растителност.

ЧСИ

Име: Мария Георгиева Глушкова
Служебен номер: 730
Телефон: 062 - 605082
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No10, вх.А, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://m-glushkova.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Георгиева Глушкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262