Търговски имот

Начална цена: 64480.00 лв. Покажи в EUR

232 кв.м., Кранево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 09:00
Публикувана на: 10.05.2019 11:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №39459.503.135.2.1, находящ се с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. Вит, ет.1, с площ от 231.51кв.м., попадащ в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №39459.503.135, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изп. директор на АК, с последно изменение със заповед КД-14-08-528/01.09.2010г. на Началника на СГКК – Добрич, с предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 19.656% ид.части от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 39459.503.135.2.7, 39459.503.135.2.8, 39459.503.135.2.6, 39459.503.135.2.5, 39459.503.135.2.4, 39459.503.135.2.3, 39459.503.135.2.2, ведно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху поземлен имот.

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3264
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257