Къща

Начална цена: 16408.00 лв. Покажи в EUR

3100 кв.м., Сломер

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 14.06.2019 08:30
Публикувана на: 10.05.2019 11:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 13.05.2019г. До 13.06.2019г. с обявяване на 14.06.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния недвижим имот принадлежащ на ипотекарния длъжник по делото Надежда Симеонова Димитрова и наследниците на ипотекарния длъжник: ВЕНЦИСЛАВА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА, МОМЧИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ И ВАСКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ за удовлетворяване на вземането на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД , ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и ТД НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, а именно: - Урегулиран поземлен имот VI -147 /сто четиридесет и седем/ от квартал 60 /шестдесет/ по плана на с. Сломер, община Павликени целият с площ от 3100 /три хиляди и сто/ кв. м. заедно с построената в него Двуетажна жилищна сграда, Лятна кухня и Плевня, при граници на имота: УПИ III-149 /сто четиридесет и девет/ от квартал 60 /шестдесет/, УПИ IV - 148 /сто четиридесет и осем/от квартал 60 /шестдесет/, УПИ V - общ /пет - общ/ от квартал 60 /шестдесет/, УПИ VII - 146 /сто четиридесет и шест/от квартал 60 /шестдесет/ и улица с о.т. 274 - 275 /двеста седемдесет и четири - двеста седемдесет и пет/ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Договорна ипотека от 06.07.2005г. за сумата от 17 000 лв. в полза на ОББ, Възбрана от 29.10.2013г. В полза на Прокредит Банк, Възбрана от 20.05.2014г. В полза на ОББ. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 16 408 лв./Шестнадесет хиляди четиристотин и осем лева/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262