Производствен имот

Начална цена: 108509.76 лв. Покажи в EUR

2069 кв.м., Дойренци

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 01.07.2019 14:15
Публикувана на: 10.05.2019 13:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21823.262.619 по КК и КР на с. Дойренци, общ.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18- 50/20.03.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Дойренци, п.к.5550, ул. Димитър Аджарски, с площ 2069 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план 619, кеартал: 57, парцел XII, при съседни имоти с идентификатори: 21823.262.1184, 21823.262.618, 21823.262.610, 21823.262.609, 21823.262.608, 21823.262.606, 21823.262.1182, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 21823.262.619.1, със застроена площ 367 кв.м. брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова инфраструктурна сграда, СГРАДА с идентификатор 21823.262.619.2, със застроена площ 160 кв.м. брой етажи 2, с предназначение сграда със смесено предназначение, СГРАДА с идентификатор 21823.262.619.3, със застроена площ 241 кв.м. брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова инфраструктурна сграда, СГРАДА с идентификатор 21823.262.619.4, със застроена площ 84 кв.м. брой етажи 1, с предназначение: сграда със смесено предназначение, както и всички подобрения в имота, който по документи за собственост е описан като: недвижим имот в село Дойренци, обл. Ловеч, съставляващ по плана на селото УПИ - XII-619, в кв.57, с площ 2080 кв.м., при граници: от две страни улици и УПИ XI-617, както и застроените в този имот: двуетажна масивна Сграда със застроена площ 159 кв.м., застроена в северозападната част от имота, едноетажна полумасивна СГРАДА със застроена площ 239 кв.м., застроена в северната част от имота, едноетажна масивна Сграда със застроена площ 374 кв.м., застроена в югозападната част от имота, както и всички подобрения в имота.

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4351
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254