Парцел

Начална цена: 62240.00 лв. Покажи в EUR

10321 кв.м., НОВА ЗАГОРА
кв. "Индустриален"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 10:00
Публикувана на: 11.05.2019 15:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДФ.№ 51809.509.5564 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и девет точка пет хиляди петстотин шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18-56/31.08.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Нова Загора, кв."Индустриален", с площ по кадастрална карта: 10 321,00 кв.м. /десет хиляди триста двадесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 4870 /четири хиляди осемстотин и седемдесет/, със съседи по кадастрална карта: 51809.509.5448; 51809.509.4870; 51809.509.5565; 51809.509.5697; 51809.509.5443; 51809.509.5442. По документ за собственост представлява: СТОПАНСКИ ДВОР, находящ се в гр. Нова Загора, състоящ се от 10 030,00 кв.м. /десет хиляди и тридесет квадратни метра/, за който е отреден парцел № VI за стопанска дейност /шест римско за стопанска дейност/ в квартал № 205 /двеста и пети/ по ПУП на гр. Нова Загора, при граници на парцела: улица, ж.п. линия, ТД "РЕТРА" АД.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262