Земеделска земя

Начална цена: 656.00 лв. Покажи в EUR

1465 кв.м., Твърдица
местност "Кицова могила"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 10.07.2019 16:00
Публикувана на: 11.05.2019 15:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72165.386.1/ седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка триста осемдесет и шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Твърдица общ. Твърдица обл. Сливен одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР с адрес на поземления имот: гр. Твърдица, местност КИЦОВА МОГИЛА, с площ: 1 465 кв.м./хиляда четиристотин шестдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 386.1, със съседи: 72165.386.4, 72165.386.2, 72165.385.375, 72165.385.374, 72165.385.373

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262