Други

Начална цена: 55908.00 лв. Покажи в EUR

1441 кв.м., Мартен
местност "КАЛЕТО" - ИД 775/2013

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 10:00
Публикувана на: 13.05.2019 11:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СТОПАНСКА СГРАДА /РАБОТИЛНИЦА/ № 2 /две/ с ГАРАЖИ със застроена площ 416.24 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, находящи се в ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /СТОПАНСКИ ДВОР/, с площ 1.441 дка /един декар и четиристотин четиридесет и един квадратни метра/ по стар нотариален акт, а по скица № 000754/22.01.2007 г. От ОСЗ – гр. Русе с площ 1.442 дка /един декар и четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, в землището на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Калето“, ЕКАТТЕ 47336; четвърта категория, съставляваща имот № 000098 /деветдесет и осем/ по плана за земеразделяне, ведно с разопложения в имота МАЧТОВ ТРАФОПОСТ с РЗП 12 кв.м/ дванадесет квадратни метра/ и с параметри: 63 kV/A - 50 kW, монтиран на трафопостна метална конструкция с ел. табло и връзки с ел.мрежата, при граници и съседи на земята: имот № 000093 – оранжерия на „Мелги“ ЕООД, имот № 063001 – нива на наследници На Димитър Тодоров Стойчев.   ЦЕНА: 55 908.00 лв. Вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД – правоприенмик на „Алфа Банк“ АД, първа по ред и втора по ред. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч., за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257