Къща

Начална цена: 173673.00 лв. Покажи в EUR

89 кв.м., Момчиловци
ул. "Рибарска" 35

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 27.06.2019 09:30
Публикувана на: 13.05.2019 12:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 49014.501.829 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Момчиловци, общ. Смолян, ул. "Рибарска" № 35, с площ от 604 кв.м. (шестстотин и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи поземлени имоти с идентификатори 49014.501.9553. 49014.501.1150, 49014.501.828, 49014.501.830 и 49014.501.816 идентичен с УПИ V – 977 (пети за имот с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и седем), кв. 41 (четиридесет и първи) с площ по документ за собственост от 660 кв.м. (шестстотин и шестдесет квадратни метра), ВЕДНО с построената в имота сграда с идентификатор 49014.501.829.1 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, девет, точка, едно) със застроена площ от 89 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), на три етажа, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4300
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262