Хотел

Начална цена: 688419.00 лв. Покажи в EUR

704 кв.м., СМОЛЯН
ул. Атанас Беров

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 27.06.2019 09:30
Публикувана на: 13.05.2019 12:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров", с площ по кадастрална карта 1368 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра), а съгласно документ за собственост - с площ от 1388 кв.м. (хиляда триста осемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – поземлени имоти с идентификатори 67653.926.340, 67653.926.162 и 67653.926.341, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII (седми) - Общежитие, находящ се в кв. 100 по ЗРП на гр. Смолян, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - улична регулация и урегулиран поземлен имот IX (девети) - жилищен блок ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА - РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ с идентификатор 67653.926.149.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет, точка, едно), с адрес на сградата: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров" № 6, със застроена площ по кадастрална карта от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра), а по документ за собственост със застроена площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), на пет етажа и състояща се от високо тяло на пет етажа и ниско тяло на два етажа, с предназначение: общежитие.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262