Къща

Начална цена: 18000.00 лв. Покажи в EUR

1105 кв.м., Острово

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 13:30
Публикувана на: 14.05.2019 13:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в строителните граници на село Острово, община Завет, област Разград, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 353 /триста петдесет и три/ от квартал 85 /осемдесет и пет/, с площ 1 105 кв.м. /хиляда сто и пет квадратни метра/, по одобрения със Заповед № 534 от 14.06.1969 година, подробен устройствен план на селото, с адрес: село Острово, община Завет, област Разград, ул.Иван Вазов № 5 /пет/, при граници, съгласно скица: улица Иван Вазов, улица Абритус, УПИ № IV – 357, ПИ № 356 и УПИ № II – 354, ведно с построените в същия имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, с декларирана площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, стопанска постройка, с декларирана площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, ведно със всички подобрения и приращения в имота, за който имот, съгласно цитирания по – горе план, е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – 353 /римско трети, тире, арабско триста петдесет и три/, от квартал 85 /осемдесет и пет/, с площ 1 084 кв.м. /хиляда осемдесет и четири квадратни метра/, с неуредени регулационни отношения за 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, попадащи в УПИ № XIV – 356, 359 /римско четиринадесет, тире, арабско триста петдесет и шест, триста петдесет и девет/. с цена: 18 000.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231