Магазин

Начална цена: 45600.00 лв. Покажи в EUR

48 кв.м., СЛИВЕН
кв. "Клуцохор" ет. 1, об. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 03.07.2019 16:15
Публикувана на: 15.05.2019 08:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Сливен, кв. "Клуцохор", ет. 1/едно/, обект 1/едно/, самостоятелният обект попада в сграда с идф. № 67338.542.24.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.542.24 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири/, с предназначение - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, състоящ се от МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с вход, общо фоайе с търговско помещение и стълбище за сутеренен етаж, с площ: 48,34 кв.м. /четиридесет и осем цяло тридесет и четири стотни квадратни метра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67338.542.24.1.5, над обекта: 67338.542.24.1.3; стар идентификатор: няма, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ в сутеренен етаж със стълбище, коридор, сервизен възел и две складови помещения със застроена площ 48,20 кв.м. /четиридесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/ или общо 96,54 кв.м. /деветдесет и шест цяло петдесет и четири квадратни метра/ при граници съгласно документ за собственост: за "магазин за хранителни продукти" на партерен етаж: изток - фоайе, стълбищна клетка, запад-външен зид, север-външен зид, юг-външен зид, граници за "складово помещение" в сутеренен етаж: изток - кафе-аперитив, запад-външен зид, север-външен зид, юг-външен зид и 24,86 ид. части /двадесет и четири цяло осемдесет и шест стотни идеални части/ от общите части на сградата, равни на 13,28 кв.м. /тринадесет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262