Офис

Начална цена: 94400.00 лв. Покажи в EUR

142 кв.м., СЛИВЕН
кв. "Клуцохор" ет. 2, об. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 03.07.2019 16:15
Публикувана на: 15.05.2019 08:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Сливен, кв."Клуцохор", ет.2 /втори/, обект 3 /три/, самостоятелният обект попада в сграда с идф. № 67338.542.24.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно/, разположена в поземлен имот с идф.№ 67338.542.24 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири/, с предназначение - ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, с площ: 141,67 кв.м. /сто четиридесет и едно цяло и шестдесет и седем квадратни метра/, състоящ се от общо фоайе - чакалня, коридори, сервизен възел, два кабинета на запад и четири кабинета на изток с открита тераса на юг, при граници: изток-външен зид и стълбищна клетка на западните помещения, запад - външен зид и стълбищна клетка на източните помещения, север-външен зид, юг-външен зид, под обекта: обект с идф.№ 67338.542.24.1.2; 67338.542.24.1.1, над обекта: 67338.542.24.1.4, заедно с припадащите се части от правото на строеж върху имота и 39,22% /тридесет и девет цяло и двадесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равни на 20,94 кв.м. /двадесет цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262