Земеделска земя

Начална цена: 2240.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Панчево
местността „ТИЛКИ БАА”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 09:20
Публикувана на: 15.05.2019 14:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

V имот: НИВА, с площ 1.000 дка /един декар/, седма категория, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000325 /триста двадесет и пет/, в землището на село Панчево, общ.Кърджали, в местността „ТИЛКИ БАА”, ЕКАТТЕ 55422 /петдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и две/, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот №000324, нива на Мехмед Ахмет Мехмед; поземлен имот №000049, нива на наследниците на Руфат Юсеинов Мюмюнов; поземлен имот №000326, нива на Кметство, мах.Повет; поземлен имот №000048, ливада на Кметство, мах.Повет. По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор № 55422.3.54 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 240,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231