Къща

Начална цена: 7869.60 лв. Покажи в EUR

33 кв.м., Голяма Желязна
с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 02.07.2019 14:00
Публикувана на: 15.05.2019 15:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.505.6110 – с площ от 1010 кв. м. /хиляда и десет кв. м./, който е част от имот с кадастрален № 119 /сто и деветнадесет/, за която част е отреден парцел VI – 119 /шести - сто и деветнадесет/, в кв. 80 /осемдесет/ по плана на с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрен със Заповед № 350/1984 г., с не уредени регулационни сметки, като към парцел VI – 119 се присъединяват от неизвестен собственик – 84 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 15703.505.119, заедно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 15703.505.6110.1 и застроена площ от 33 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–44/01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №20168790401597

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257