Други

Начална цена: 22464.00 лв. Покажи в EUR

391 кв.м., ЕЛХОВО
гр.Елхово на ул.”Тунджа”11

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 14:00
Публикувана на: 15.05.2019 16:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 25.06.2019г.до 25.07.2019г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №2010878040005, в сградата на РС-Елхово, като на 26.07.2019 г. в 14.00ч. в зала на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД и присъединени взискатели, а именно: Дворно място в гр.Елхово на ул.”Тунджа”11 с площ 391кв.м.,ведно с първи етаж от масивна двуетажна жилищна сграда със ЗП 88.50кв.м.,обект с ид.27382.500.2546.1.1,както и сгради на допълващо застрояване с площ 19кв.м. и 27кв.м. - цената на имота,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 22464 лв./двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/, от които 20160 лв. за сграда и 2304 лв. за дворно място и допълващи постройки. Имотът е собственост на Янко Горанов Янков, обезпечава с вписана ипотека вземане на взискателя за 20 000лв., вписана е възбрана в полза на взискателя и цесия в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ Елхово,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-25.07.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 15.05.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289