Етаж от къща

Начална цена: 18000.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., САНДАНСКИ
УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 12:30
Публикувана на: 15.05.2019 16:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18 80/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Сандански, п.к. 2800, „Захари Стоянов” № 3 А, ет. 0, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 65334.300.1104 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири /, с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта няма, над обекта 65334.300.1104.1.1, стар идентификатор няма, който съгласно документ за собственост представлява приземен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, представляваща северния калкан от къща близнак, със самостоятелен вход, с площ по данъчна оценка 95 кв.м, находящ се в гр. Сандански, ул. „Захари Стоянов” № 3 /три/, построена в урегулиран поземлен имот XI /единадесети/, квартал 92 /деветдесет и втори/ по регулационния план на гр. Сандански, с площ на имота от 629 кв.м. /шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, както и съответните процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на имота: улица, УПИ X, УПИ XV. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 18 000,00 лв. / осемнадесет хиляди лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231