Къща

Начална цена: 29424.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. "Харманска" № 57/5

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.05.2019 до 28.06.2019
Обявяване на: 01.07.2019 14:00
Публикувана на: 16.05.2019 08:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

153/635 /сто петдесет и три върху шестстотин тридесет и пет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с идентификатор 43952.507.610 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет/ по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: ул. „Харманска“ № 57/5 /петдесет и седем/пет/, целият с площ по скица от 639 /шестстотин тридесет и девет/ кв. м., по нотариален акт с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв. м., заедно и РЕАЛНО С ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в източната част на имота, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.507.610.4.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, четири , точка, едно/, попадащ в сграда с идентификатор 43952.507.610.4 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, четири/, със застроена площ по скица от 65 /шестдесет и пет/ кв. м., състоящ се от СТАЯ, КУХНЯ с НИША, коридор със стълбище, с отделен вход за етажа, заедно и реално с МАЗА и целия ТАВАН, заедно и реално с построената в югозападната част от имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА ПОСТРОЙКА с тоалетна, с идентификатор 43952.507.610.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, три/, при съседи на целия имот по скица: Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.607, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.609, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.611, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.608, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.9601, 43952.507.9648.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20198790400136

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257