Етаж от къща

Начална цена: 82912.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., САНДАНСКИ
УЛ. "ЧУДОМИР КАНТАРДЖИЕВ" № 55-Б, ЕТ. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 11:30
Публикувана на: 16.05.2019 08:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.2 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка две/, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300. 2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55-Б, вх. Б, ет. 2, със застроена площ от 80.00 кв.м. /осемдесет/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж - няма; под обекта - 65334.300.2040.1.1; над обекта - 65334.300.2040.1.3, 1/2 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.3 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка три/, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300.2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55-Б, вх. Б, ет. 3, с площ по схема от 107.03 кв.м. /сто и седем цяло и три стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж - няма; под обекта - 65334.300.2040.1.2; над обекта - няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 1/2 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65334.300.2040.1.4 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула точка едно точка четири/, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 65334.300.2040 /шест пет три три четири точка три нула нула точка две нула четири нула/, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Сандански, п.к. 2800, „Чудомир Кантарджиев” № 55-Б, ет. 0, с площ по схема от 105.70 кв.м. /сто и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при съседи на обекта по схема: на същия етаж - няма; под обекта -няма; над обекта - 65334.300.2040.1.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата същият представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 80,00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от тавана, както и 1/2 /една втора/ идеална част от мазето и общите части на жилищна сграда - южен калкан, построена в урегулиран поземлен имот УПИ XV-2040 /петнадесет, две хиляди и четиридесет/, в кв. 116 /сто и шестнадесет/ по плана на град Сандански, с административен адрес гр. Сандански, ул. „ Чудомир Кантарджиев" № 55, при граници и съседи на имота по документ за собственост: улица, УПИ XVI /шестнадесет/, УПИ XIV-2045 /четиринадесет, две хиляди четиридесет и пет/ и озеленяване и детски площадки. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 82 912,00 лв. / осемдесет и две хиляди деветстотин и дванадесет лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262