Гараж

Начална цена: 26880.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., ВАРНА
ул. "Средна гора" №10, 10"А"

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 20.06.2019 14:00
Публикувана на: 16.05.2019 08:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.1501.1248.1.13 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и едно, точка, хиляда двеста четиридесет и осем, точка, едно, точка, тринадесет/, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-98/10.11.2008. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-1762/03.07.2012г. на н-ка на СГКК-Варна, с адрес на имота - гр. Варна, п.к.9000, ул. "Средна гора" №10, 10"А"/ десет, десет А/, ет.1 /едно/, гараж 4 /четири/, който самостоятелен обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1248, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта:1, с площ по документ 22,40 /двадесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв.м., ведно с прилежащи части: 2,2816% ид.ч. от общите части на сградата, Ниво:1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-10135.1501.1248.1.16, Под обекта-няма, над обекта-10135.1501.1248.1.2.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257