Земеделска земя

Начална цена: 22000.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Долни чифлик
местност "ЧОТОКЛУКА" по плана на земеразделяне на село Шкорпиловци, община Долни чифлик

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 20.06.2019 12:30
Публикувана на: 16.05.2019 09:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Нива с площ от 3,000 (три) дка, трета категория, местност "ЧОТОКЛУКА" по плана на земеразделяне на село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, съставляваща имот с пл.№023066 (нула две три нула шест шест), парцел 66 (шестдесет и шест) в масив №23 (двадесет и три) при граници: имоти 023063 (нула две три нула шест три) - нива на Иван Стоянов Коев; №023065 (нула две три нула шест пет) - нива на Мариян Колева Маринов; 023067 (нула две три нула шест седем) - нива на Александър Владимиров Загоров; №000444 (нула нула нула четири четири четири)- полски път на кметство село Шкорпиловци, община Долни Чифлик, а по кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 83404.23.66 (осем три четири нула четири точка две три точка шест шест), област Варна, община Долни чифлик, с. Шкорпиловци, м. ЧОТОКЛУКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 2882 кв.м., стар номер 023066, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-34/16.06.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК със съседи: 83404.23.63, 83404.23.61, 83404.23.67, 83404.23.65.

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257