Склад

Начална цена: 90000.00 лв. Покажи в EUR

712 кв.м., ГАБРОВО
с. Враниловци

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 20.06.2019 10:45
Публикувана на: 16.05.2019 09:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №012097 /дванадесет хиляди деветдесет и седем/ по картата на землището на с. Враниловци с ЕКАТТЕ 12168, Община Габрово, с площ 3 677 /три хиляди шестотин седемдесет и седем/ кв.м., Начин на трайно ползване: Стопански двор с площ 1 953 /хиляда деветстотин петдесет и три/ кв.м., Складов терен с площ 1 155 /хиляда сто петдесет и пет/ кв.м., Използваема ливада с площ 0.569 /петстотин шестдесет и девет/ кв.м., VII /седма/ категория, в местността „Раилево", при граници на имота: имот №010065 /десет хиляди и шестдесет и пет/ - ливада на н-ци на Пена Ненчева Иванова, имот №000196 /сто деветдесет и шест/ - полски път на Община Габрово, имот №012090 /дванадесет хиляди и деветдесет/ - стопански двор на Държавен поземлен МЗГ, имот №000196 /сто деветдесет и шест/ - полски път на Община Габрово, имот №012090 /дванадесет хиляди и деветдесет/ - стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ и др., имот №000195 /сто деветдесет и пет/ - полски път на Община Габрово, имот № 000099 /деветдесет и девет/ - ремонтна база на Костадин Кирилов Миланов, имот №000195 /сто деветдесет и пет/ полски път на Община Габрово, имот №012066 /дванадесет хиляди шестдесет и шест/ - пасище, мера на земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот №012067 /дванадесет хиляди и шестдесет и седем/ - нива на н-ци на Рада Пройнова Радева, имот_№011040 /единадесет хиляди и четиридесет/ - пасище, мера на н-ци на Димитър Попхристов Хараланов, имот №010062 /десет хиляди и шестдесет и две/ ливада на н-ци на Пенчо Христов Ковачев, имот №010063 /десет хиляди и шестдесет и три/ - ливада на Петър Петков Алексов, който имот е образуван от имоти №012096 /дванадесет хиляди и деветдесет и шест/ и имот №012068 /дванадесет хиляди шестдесет и осем/, ЗАЕДНО с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА /РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛОЛЕЕНЕ/ със застроена площ 712 /седемстотин и дванадесет/ квадратни метра. НАЧАЛНА ЦЕНА: 90 000 /деветдесет хиляди/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262