Тристаен апартамент

Начална цена: 85000.00 лв. Покажи в EUR

104 кв.м., ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ул.Цар Самуил № 27,ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 08:30
Публикувана на: 16.05.2019 09:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 17.05.2019 г. до 17.06.2019 г. с обявяване на 18.06.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а именно: 1/.Недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ на втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот ХХ-1185 /римско двадесет, тире, хиляда, сто осемдесет и пет/ в квартал 62 /шестдесет и две/ по сега действащия устройствен план на град Горна Оряховица в югозападната част от сградата, с площ от 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/ състоящ се от: две спални, дневна, столова черна кухня, баня, клозет и коридор, от северната част на тавана - едно таванско помещение и от сутеренния етаж - стая и мазе - четвъртото по ред от изток към запад, ведно с 1/6 идеални части /една шеста/ от общите части на сградата и от отпуснатото възмездно на основание протоколно решение № 11/ 20.07.1967г.на Изпълкома на Градския Народен Съвет град Горна Оряховица, за всички членове на ЖСК"Металик" - град Горна Оряховица право на строеж върху описания по-горе парцел, подробно описан в нотариален акт № 47, том V, нотариално дело № 1524/1971 година и Нотариален акт № 143, том - ІІ, нотариално дело № 683/1986 година, вписан във входящия регистър на Службата по вписванията при ГОРС под № 943 на партидната книга - том 101, стр.7.; 2/. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Горна Оряховица, ул."Цар Самуил" № 27, а именно: ГАРАЖНА КЛЕТКА № 6 /шест/, със застроена площ от 31,50 кв.м./тридесет и едно цяло и петдесет стотни/, построена на основание възмездно отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот ХХ-1185 (двадесет римско за хиляда сто осемдесет и пет арабско), от квартал 62 (шестдесет и две) по подробния устройствен план на град Горна Оряховица, при граници: северозапад - двор, североизток - УПИ ХІХ-1184, югоизток - улица, югозапад - гараж № 5 на Мария Стоименова, подробно описан в нотариален акт № 524, том ІІІ, рег.№ 5368, дело № 463/2003 г. на Красимира Боева-Нотариус № 296 в регистъра на Нотариалната камара. СОБСТВЕНИК: ЛАЗАР ВАСИЛЕВ АБАДЖИЕВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : вписана Възбрана в полза на Обединена българска банка АД от 12.10.2016 г. на ЧСИ Виктор Георгиев по ИД 20167250400301, вписана Възбрана в полза на Товарни превози от 27.05.2015 г. на ЧСИ Иван Хаджииванов по ИД 20158320400234, вписана Възбрана в полза на Уникредит булбанк АД на 20.06.2014 г. по ИД 20147250400167,вписана Възбрана в полза на Уникредит булбанк АД на 19.06.2014 г. по ИД 20147250400168, вписана Възбрана в полза на ПИБ /Юнионбанк/ на 17.06.2013 по ИД 20137250400382, вписана Възбрана в полза на Каргобул лизинг - унд ханделс ГмбХ от ЧСИ Стоян Якимов по ИД 20128440403690 на 18.02.2013 г., учредена Договорна ипотека в полза на Агенция за събиране на вземания АД от 18.03.2009 г., подновена на 14.02.2019 г., учредена Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД от 25.04.2008 г., учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 18.07.2007 г., учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 29.03.2006 г., учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 21.10.2005 г,, учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 01.12.2004 г., учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от 22.05.2002 г. ,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК от 18.10.2013 г. на ЧСИ Дияна Колева /Само гараж/, вписана Възбрана в полза на ЛИДЕР – 3 на 08.01.2013 г. за 1/2 гараж от ЧСИ Дияна Колева. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 85 000.00 лв. (осемдесет и пет хиляди лева)

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262