Къща

Начална цена: 121984.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., ДРЯНОВО
село Бучуковци

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 20.06.2019 11:45
Публикувана на: 16.05.2019 09:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07185.503.1 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно/, находящ се в село Бучуковци, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-07-83/09.10.2006год. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: село Бучуковци, п.к. 5380, с площ 1 010 /хиляда и десет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при съседи: ПИ на Иван Йонков, ПИ на насл. на Николай Момеров и от две страни второстепенни улици, ЗАЕДНО с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.1 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка едно/, със застроена площ 86 /осемдесет и шест/ кв.м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА, 2. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.4 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка четири/, със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ, 3. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.5 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка пет/, със застроена площ 29 /двадесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА и 4. СГРАДА с идентификатор 07185.503.1.6 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно точка шест/, със застроена площ 38 /тридесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА. НАЧАЛНА ЦЕНА: 121 984,00 /сто двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262