Тристаен апартамент

Начална цена: 37600.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „Ангел Кънчев“ № 18, ет. 2, ап. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 02.07.2019 15:00
Публикувана на: 16.05.2019 09:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1299.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет, девет, точка, едно, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ангел Кънчев“ № 18, ет. 2, ап. 4, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 81,89 кв. м. (осемдесет и един цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж: 55155.503.1299.1.5, под обекта: 55155.503.1299.1.1, над обекта: 55155.503.1299.1.7, ВЕДНО с прилежащи части: избено помещение № 4, с площ: 7,53 кв. м. и 7,959 % ид. части от общите части на сградата и припадащото се право на строеж, който СОС с идентификатор 55155.503.1299.1.4 се намира в СГРАДА с идентификатор 55155.503.1299.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет, девет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ангел Кънчев“ № 18, със застроена площ: 242 кв. м. (двеста четиридесет и два квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда с идентификатор 55155.503.1299.1 се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.503.1299 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, девет, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ангел Кънчев“ № 18, с площ: 242 кв. м. (двеста четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), с номер по предходен план: квартал 415, парцел I, при съседи: 55155.503.1307, 55155.503.1306, 55155.503.1300. Началната цена за имота по т. 1, от която ще започне наддаването, е в размер на 37 600,00 лв. (тридесет и седем хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4299
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262