Заведение

Начална цена: 220000.00 лв. Покажи в EUR

889 кв.м., Приселци
с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 20.06.2019 13:30
Публикувана на: 16.05.2019 09:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58445.502.43 /пет осем четири четири пет точка пет нула две точка четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: кв. № 6 /шест/ № XX-66 / двадесет - шестдесет и шест/, с площ по кадастрална карта от 889 кв.м. /осемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, а по предходен нотариален акт с площ от 890 кв.м. /осемстотин и деветдесет квадратни метра, ВЕДНО с построената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МЕХАНА, МАГАЗИН И СНЕК-БАР, с идентификатор 58445.502.43.1 /пет осем четири четири пет. пет нула две. четири три. едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, със застроена площ по кадастрална карта от 153 кв.м. /сто петдесет и три квадратни метра/, състояща се от: сутерен - входно антре, зала за хранене на механата с площ от 42.50 кв.м. /четиридесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра/, изба с площ от 5.60 кв.м. /пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, две тоалетни с бани, хладилна камера, склад с площ от 5.79 кв.м. /пет цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/, склад с площ от 5.82 кв.м. /пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, бюфет за издаване на готовите ястия и два броя тоалетни; партер със застроена площ от 178 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/, състоящ се от: входно антре, зала за хранене на механата, мокър бюфет, офис, умивалня, топла кухня, подготовка за риба, подготовка за зеленчуци, студена кухня и транжорна; гараж с площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/; първи етаж с площ от 156 кв.м. /сто петдесет и шест квадратни метра/, състоящ се от: входно антре, кухня, дневна, спалня, баня, тоалет, спалня, тераса, зала за хранене с тераса и тавански етаж с четири броя тавански стаи, баня, тоалет, без площ по предходен нотариален акт, а по данъчна оценка с площ от 156 кв.м. /сто петдесет и шест квадратни метра/; ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 58445.502.43.2 /пет осем четири четири пет. пет нула две. четири три. две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/06.02.2006г. на изпълнителния директор на АК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 58445.502.43 /пет осем четири четири пет. пет нула две. четири три/ със застроена площ по кадастрална карта 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, а по документ за собственост със застроена площ от 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/. Брой етажи: 1 /един/. Предназначение на сградата: сграда за обществено хранене; ВЕДНО с всички трайни подобрения и насаждения в имота, при граници на целия имот по скица: 58445.502.264, 58445.502.44, 58445.502.45, 58445.502.42.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3264
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257