Двустаен апартамент

Начална цена: 34000.00 лв. Покажи в EUR

63 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 02.07.2019 15:00
Публикувана на: 16.05.2019 09:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2.) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.1300.1.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, нула, нула, точка, едно, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, ет. 1, ап. 4, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 62,78 кв. м. (шестдесет и два цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж: 55155.503.1300.1.3, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1300.1.8, със стар идентификатор 55155.503.1300.1.3, ВЕДНО с прилежащи части: избено помещение № 4 и 5,3156 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, който СОС с идентификатор 55155.503.1300.1.4 се намира в СГРАДА с идентификатор 55155.503.1300.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, нула, нула, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ангел Кънчев“ № 16, със застроена площ: 249 кв. м. (двеста четиридесет и девет квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), с предназначение: жилищна сграда - многофамилна, която сграда с идентификатор 55155.503.1300.1 се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.503.1300 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, нула, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Васил Левски“ № 16, с площ: 249 кв. м. (двеста четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), с номер по предходен план: квартал 415, парцел I, при съседи: 55155.503.1299, 55155.503.1306. Началната цена за имота по т. 2, от която ще започне наддаването, е в размер на 34 000,00 лв. (тридесет и четири хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3263
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257