Офис

Начална цена: 240000.00 лв. Покажи в EUR

162 кв.м., ПЛОВДИВ
гр.Пловдив, ул."Стефан Веркович"№3, ет.-1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 10:00
Публикувана на: 16.05.2019 09:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.519.120.1.40 / пет шест седем осем четири. пет едно девет . едно две нула . едно . четири нула/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-48/ 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Пловдив, п.к. 4000 , ул.” Стефан Веркович” № 3 ( три) , ет.-1 ( минус едно) , който самостоятелен обект е разположен в югозападната част на сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.120 / пет шест седем осем четири. пет едно девет . едно две нула/ , и се състои от 2 ( две) нива , както следва : ниво 1( едно) с площ по документ - 67.90 кв.м. ( шестдесет и седем цяло и деветдесет стотни кв .м. ) , находящо се в сутерена на гореописаната сграда, кота – 2,60 м. / минус две цяло и шестдесет стотни метра/ , при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж 56784. 519.120.1.8, под обекта – няма, над обекта – няма, и ниво 2 ( две) с площ по документ 93.75 кв.м. ( деветдесет и три цяло седемдесет и седем стотни кв.м) , находящо се на партера на гореописаната сграда , кота 0,00 м/ нула метра/ , при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – 56784.519.120.1.8 , под обекта- няма и над обекта- 56784.519.120.1.15, 56784.519.120.1.16, ведно с прилежащите към ниво 1 ( едно) 7.96 кв.м. / седем цяло деветдесет и шест стотни кв.м./ от общите части на сградата , ведно с прилежащите към ниво 2 ( две) 10.78 кв.м. ( десет цяло седемдесет и пет стотни кв.м.) от общите части на сградата .

ЧСИ

Име: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Служебен номер: 758
Телефон: 032 - 262426
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фр. Жолио Кюри No18, ет.3, офис 14
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257