Къща

Начална цена: 25000.00 лв. Покажи в EUR

53 кв.м., Килифарево
ул."Хаин Боаз" № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Анита Стойнова Стойнова
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 08:30
Публикувана на: 16.05.2019 09:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, намиращ се в град Килифарево, ул."Хаин Боаз" № 8, а именно: Поземлен имот № 1129 /хиляда сто двадесет и девет/ с идентификатор 36837.501.1129 /три, шест, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, две, девет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Килифарево, одобрени със Заповед РД-18-67/ 12.07.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, в строителен квартал 79 /седемдесет и девети/ по плана на града, за който е отреден парцел ІІІ-1129 /трети за хиляда сто двадесет и девет/, целият с площ 604 /шестстотин и четири/ кв.м. и площ 622 /шестстотин двадесет и две/ кв.м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Килифарево, одобрени със Заповед РД-18-67/ 12.07.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници на поземления имот: улица, УПИ ІV-1130, ПИ № 1135, УПИ ІІ-1127, при граници по кадастралната карта и кадастралните регистри: 36837.501.1127, 36837.501.1128, 36837.501.1130, 36837.501.1135, 36837.501.1515, заедно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 36837.501.1129.1 /три, шест, осем, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, две, девет, точка, едно/, функц.предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 53 /петдесет и три/ кв.м. и ШАТРА, която е в лошо състояние.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

ЧСИ

Име: Анита Стойнова Стойнова
Служебен номер: 897
Телефон: 062 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Анита Стойнова Стойнова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262