Производствен имот

Начална цена: 10670.00 лв. Покажи в EUR

62278 кв.м., МАЛКО ТЪРНОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 11:00
Публикувана на: 16.05.2019 09:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №46663.71.999 /четиридесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и три, точка, седемдесет и едно, точка, деветстотин деветдесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-93/19.12.2007г. на Изп.директор на АГКК, с адрес: гр. Малко Търново, местност „Сушица”, с площ 62 278 кв.м. /шестдесет и две хиляди двеста седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 999, при съседи: ПИ №46663.71.529; ПИ №46663.71.783 и ПИ №46663.201.7. /Имотът образуван след извършена делба на ТЕРЕН с площ 129 300 кв.м, находящ се в землището на гр.Малко Търново, кариера за мрамор “Малко Търново”, при граници: изток – земеделска земя; запад – земеделска земя; север – земеделска земя; юг – земеделска земя, съгласно АДС №1148/13.12.1999г., утвърден от Областния управител на Област Бургас, с вписана възбрана под акт № 4, том І, дв.вх.рег.№239/10.04.2007г./.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257