Земеделска земя

Начална цена: 1317.60 лв. Покажи в EUR

1753 кв.м., Болярци
местност "БАШПАРА"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 13:00
Публикувана на: 16.05.2019 10:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1,753 дка/8,763 дка (един декар седемстотин петдесет и три квадратни метра върху осем декара седемстотин шестдесет и три квадратни метра) от НИВА цялата с площ от 8,763 дка (осем декара седемстотин шестдесет и три квадратни метра), четвърта категория, находяща се в местността „БАШПАРА“, съставляваща имот № 006048 (шест хиляди и четиридесет и осем) по плана за земеразделяне на с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, при граници и съседи: имот № 006012 нива на Веселин Вълев Пенев, имот № 0000126 Полски път на Кметство с. Болярци, имот № 006013 нива на Атанас Димитров Димитров, имот № 006014 нива на Атанас Димитров Димитров, имот № 006047 нива на Веселин Вълев Пенев, имот № 006049 нива на Павлина Георгиева Палавурова, като отредените 1,753 дка (един декар седемстотин петдесет и три квадратни метра) от описания недвижим имот са с реално ползване при граници: от една страна – дял /реална част/ на Атанаска Николова Йорданова, а от друга страна – дял /реална част/ на Атанас Николов Малинов, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 1317.60 лева /хиляда триста и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.

ЧСИ

Име: Мариана Георгиева Кирова
Служебен номер: 823
Телефон: 032 - 626771
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Стефан Веркович No3, ет.2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Георгиева Кирова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3263
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257