Етаж от къща

Начална цена: 39410.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., ПЕТРИЧ
ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 13:00
Публикувана на: 16.05.2019 10:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.2783.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: няма данни за площ, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2783, в сграда: 56126.602.2783.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2783.1.3, Под обекта: 56126.602.2783.1.5; 56126.602.2783.1.8; 56126.602.2783.1.7; 56126.602.2783.1.6, Над обекта: 56126.602.2783.1.2 Административен адрес: гр. Петрич, ул. “ Кочо Мавродиев “, №6, ет.1 Описание по стар идентификатор: САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – ИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ, находящо се в източната половина на първи жилищен етаж, със застроена площ на целият етаж от 300,00кв.м., на кота +0,00м. от въведения в експлоатация, съгласно Удостоверение №78/20.10.2004г. на Общ. Петрич ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАГАЗИНИ, първи етап: “ Магазини /кафе-аперитив/, гаражи и първи жилищен етаж, построена в УПИ V, пл.№2783, квартал 154, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 695,00кв.м., при съседи на имота: от северозапад – улица “ Струмешница “, от изток – улица “ Кочо Мавродиев “, от запад – УПИ ХVІ – 2783 и от юг – УПИ VІ – 2783, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78 от 20.10.2004г. Начална цена 39 410лв. /тридесет и девет хиляди четиристотин и десет лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262