Земеделска земя

Начална цена: 2311.20 лв. Покажи в EUR

7998 кв.м., Казачево
с.Казачево, общ. Ловеч, "Павликянски баир"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 05.06.2019 до 05.07.2019
Обявяване на: 08.07.2019 14:00
Публикувана на: 16.05.2019 10:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находящ в землището на село КАЗАЧЕВО, ЕКАТТЕ 35198 (тридесет и пет хиляди сто деветдесет и осем), община Ловеч, местността “ПАВЛИКЯНСКИ БАИР“, с площ от 7,998 дка (седем декара деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), отдел/подотдел: 343/в (триста четиридесет и три/“в“) - 7,998 дка – иглолистна гора, съставляващ имот № 203003 (двеста и три хиляди и три) по картата на възстановената собственост на землището на с. Казачево, общ. Ловеч, при граници и съседи: имот № 203013 – залесена територия на наследници на Стоян Кънчев Христов, имот № 203010 – залесена територия на Денка Нанчева Христова, имот № 203004 – залесена територия на наследници на Иван Маринов Нанков, имот № 203002 – залесена територия на наследници на Иванка Начева и Тодора Начева Кунчева, имот № 000042 - вътрешна река.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1160/14.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257