Земеделска земя

Начална цена: 1864.00 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., Песнопой
гр/с. Песнопой

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
Срок: от 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 19.06.2019 11:30
Публикувана на: 16.05.2019 10:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 600,00 кв.м. (шестстотин квадратни метра), находящ се в местността „ЗАД ПЕСНОПОЙ“, с. Песнопой ЕКАТТЕ 55926, Община Калояново, Област Пловдив, съставляващ новообразуван имот № 504.256 (пет нула четири точка две пет шест), съгласно плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 986/29.08.2011г. на Областния управител на Област Пловдив, който имот е терен със селищен характер, с административен адрес: ул „19-та“ (деветнадесета) без отбелязан номер, ВЕДНО с построената в имота едноетажна сграда със заснета площ от 22,00 кв.м. (двадесет и два квадратни метра), при граници: имот № 504.9519 – полски път, имот № 504.304 – овощна градина на Цона Ангелова Инкова, имот № 504.273 – друга селищна територия и имот № 504.303 – овощна градина на Цона Ангелова Инкова. ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 1864.00лева /хиляда осемстотин шестдесет и четири лева/.

ЧСИ

Име: Мариана Георгиева Кирова
Служебен номер: 823
Телефон: 032 - 626771
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Стефан Веркович No3, ет.2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Георгиева Кирова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257