Къща

Начална цена: 23320.00 лв. Покажи в EUR

386 кв.м., ХАРМАНЛИ
ул. Спартак № 39-А

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 11:00
Публикувана на: 16.05.2019 13:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.9.439 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, девет, точка, четиристотин тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-9/23.03.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, с адрес на имота: гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково, п.к. 6450 /шест хиляди четиристотин и петдесет/, ул. Спартак № 39-а /тридесет и девет тире буква „А“/, с площ на имота по кадастрална скица: 298.00 кв.м. /двеста деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), със стар идентификатор на имота: 1563 /хиляда петстотин шестдесет и три/, в квартал 242 /двеста четиридесет и втори/, парцел 9 /девет/, при съседи на имота съгласно кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори : 77181.9.438, 77181.9.431, 77181.9.430, 77181.9.448, 77181.9.440, ВЕДНО с построената в имота: СГРАДА с идентификатор 77181.9.439.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, девет, точка, четиристотин тридесет и девет, точка, едно/, с предназначение на сградата: Жилищна сграда-еднофамилна, със застроена площ: 88.00 кв.м /осемдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, която сграда е търпим строеж по § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, съгласно Удостоверение № 227/02.08.2010 г. на Община Харманли, при съседи на поземления имот към който принадлежи сградата, имоти с идентификатори: 77181.9.438, 77181.9.431, 77181.9.430, 77181.9.448, 77181.9.440.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4232
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257