Мезонет

Начална цена: 260000.00 лв. Покажи в EUR

135 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 09:00
Публикувана на: 16.05.2019 15:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 17.12.2018 г., собственост на ипотекарните длъжници Лиляна Тодорова Николова и Щерю Славчев Николов, а именно: АПАРТАМЕНТ- МЕЗОНЕТ № 15, находящ се на адрес: град София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов /стара ул. Димитър Нестеров/ № 24-26, на първи и втори подпокривни етажи, с обща застроена площ от 134.85 кв.м., състоящ се от: на първо ниво- дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, антре, две сервизни ниши и две тераси, на второ ниво- две стаи, баня- тоалетна, антре, две тераси, при съседи: на първо ниво- стълбище и апартамент № 14, двор, двор, улица Димитър Несторов, на второ ниво- стълбище, асансьор, апартамент № 16, двор, двор, улица Димитър Несторов, при съседи: абонатна, двор, подземна улица и гараж № 6, ЗАЕДНО със съответните за апартамента и гаража идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящо се в град София, ул. Димитър Несторов № 24-26, съставляващо парцел VII- 182, 183 от квартал 1014 по плана на град София, жк Лагера, цялото с площ от 420.40 кв.м., при съседи: ул. Д. Несторов, парцели IV-181, V-194, III-199, 200, 201, III-202,203 и имот 184. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 260 000 лв./двеста и шестдесет хиляди лева/. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 129, том 49, № от дв.вх.рег. 66530/12.12.2005 г., Договорна ипотека № 117, том 47, № от дв.вх.рег. 62251/26.09.2006 г., Договорна ипотека № 133, том 21, № от дв.вх.рег. 23593/09.04.2008 г., Подновяване на договорна ипотека № 238, том 19, № от дв.вх.рег. 19846/03.04.2018 г. и Възбрана № 45, том 21, вх.рег. № 80421/28.11.2018 г. в полза на взискателя „Първа Инвестиционна банка” АД. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.06.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 20.05.2019 г. и завършва на 20.06.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на телефон 0700 20 844. За пазач на имота е определен Светослав Николов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440403227. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.06.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 10.05.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262