Къща

Начална цена: 230400.00 лв. Покажи в EUR

104 кв.м., СОФИЯ
ул. Моравча 32а и 32б

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Орлин Стоименов Мендов
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 09:00
Публикувана на: 16.05.2019 17:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

На публична продан са изнесени: 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, район „Сердика“, на улица „Моравча“ № 32-а (тридесет и две, тире, буква „а“) (бивша улица „Петър Щърбанов“), което дворно място съгласно Скица на поземлен имот № 15-720420-08.10.2018 г., издадена от длъжностно лице при Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, въз основан на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.507.1585 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и седем точка хиляда петстотин осемдесет и пет), с адрес на поземления имот: град София, район „Сердика“, улица „Моравча“ № 32-а, с площ от 401 кв.м. (четиристотин и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 1585, квартал 161, парцел I (първи), при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.507.5030, поземлен имот с идентификатор 68134.507.822, поземлен имот с идентификатор 68134.507.1586 и поземлен имот с идентификатор 68134.507.820, както и на притежаваната от длъжника Валентин Иванов Калоянов ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в град София, район „Сердика“, на улица „Моравча“ № 32-а (тридесет и две, тире, буква „а“) (бивша улица „Петър Щърбанов“), построена като „южен близнак“, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.1585 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и седем точка хиляда петстотин осемдесет и пет), подробно индивидуализиран по-горе, която сграда е със самостоятелен вход на запад и съгласно Скица на сграда № 15-720423-08.10.2018 г., издадена от длъжностно лице при Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, въз основан на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява сграда с идентификатор 68134.507.1585.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и седем точка хиляда петстотин осемдесет и пет точка едно), с адрес на сградата: град София, район „Сердика“, улица „Моравча“ № 32-а, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.507.1585 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и седем точка хиляда петстотин осемдесет и пет), със застроена площ от 104 кв.м. (сто и четири квадратни метра), с брой етажи: 2 (два), с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: няма, както и на притежаваната от длъжника Валентин Иванов Калоянов 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, район „Сердика“, на улица „Моравча“ № 32-б (тридесет и две, тире, буква „б“), (бивша улица „Петър Щърбанов“), което дворно място съгласно Скица на поземлен имот № 15-720422-08.10.2018 г., издадена от длъжностно лице при Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, въз основан на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот с идентификатор 68134.507.820 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и седем точка осемстотин и двадесет), с адрес на поземления имот: град София, район „Сердика“, улица „Моравча“ № 32-б, с площ от 333 кв.м. (триста тридесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 (десет) м), стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 820, квартал 161, парцел I, при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.507.5030, поземлен имот с идентификатор 68134.507.1585, поземлен имот с идентификатор 68134.507.1586, поземлен имот с идентификатор 68134.507.5052 и поземлен имот с идентификатор 68134.507.5031.

ЧСИ

Име: Орлин Стоименов Мендов
Служебен номер: 846
Телефон: 02 – 9863554; 0893 565 905
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г. С. Раковски No148, вх.А, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Орлин Стоименов Мендов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262