Гараж

Начална цена: 20160.00 лв. Покажи в EUR

19 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. "408" № 42

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 25.06.2019 11:00
Публикувана на: 16.05.2019 17:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ГАРАЖ № 1.24 /едно. две, четири/, находящ се в сутерена на долуописаната жилищна сграда, кота – 3,40 /минус три цяло четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 18,66 /осемнадесет цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м., при съседи: гараж № 1.23 /едно. две, три/, подземна улица, гараж № 1.25 – 26 /едно. две, пет – две, шест/ и вътрешен двор, заедно с 0,498 % /нула цяло четиристотин деветдесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, със смесено предназначение и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, пет жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространство, с РЗП от 3,470 /три хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 154/06.03.2006 г. на ДАГ-СО и одобрен архитектурен проект от 02.03.2006 г. на ДАГ-СО, която сграда е построена в поземлен имот, находящ се в гр. София, СО, район „Триадица”, представляващ УПИ І а – 559 /първи буква „а”, отреден за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и девет/ в кв. 7 /седем/ по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади - изток”, целият с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м., при съседи: УПИ І – 319 /първи отреден за имот планоснимачен номер триста и деветнадесет/, улица и имот планоснимачен номер 320 /триста и двадесет/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Иван Русков, тел. 0893 446 471,
email: email

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262