Едностаен апартамент

Начална цена: 18050.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., Пампорово
к-с Форест Нук

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 27.06.2019 09:30
Публикувана на: 17.05.2019 10:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.31 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, три, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, обш. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, находящ се в гр.Смолян, местност Караманджа, ет. 0, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 21.50 /двадесет и едно цяло и петдесет стотни/ кв.м., със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - СОС с идентификатор 67653.1.908.11.32 , под обекта - СОС с идентификатор 67653.1.908.11.180, над обекта - СОС с идентификатор 67653.1.908.11.60 , който самостоятелен обект се намира в шестетажна сграда с идентификатор 67653.1.908.11, с предназначение: хотел, със застроена площ 1 669.00 /хиляда шестстотин шестдесет и девет/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.1.908, с площ 9 184.00 /девет хиляди сто осемдесет и четири/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със съседи: поземлени имоти с идентификатори 67653.1.70, 67653.1.69, 67653.1.700, 67653.1.65, 67653.1.64, 67653.1.63, 67653.1.60, 67653.1.57, 67653.1.874, 67653.1.875 и 67653.1.46, ВЕДНО с 5.22 /пет цяло и двадесет и две стотни/ кв.м. прилежащи части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4232
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257