Едностаен апартамент

Начална цена: 21672.00 лв. Покажи в EUR

37 кв.м., Пампорово
к-с Форест Нук

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 27.06.2019 09:30
Публикувана на: 17.05.2019 11:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № РА4 /РА четири/, със застроена площ 29,50 кв.м. /двадесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроена площ заедно с общите части 36.66 кв.м. /тридесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна, сервизно помещение, коридор и тераса, находящ се на партерен етаж на кота 0.00 /нула/, ВЕДНО с 0,43% /нула цяло четиридесет и три стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата , равняващи се на 7.16 кв.м. /седем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата съгласно чл. 38 и чл. 40 от Закона за собствеността, който апартамент съгласно схема № 3256/17.03.2008 г., заверена на 29.01.2009 г. от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.37 (шест, седем, шест, пет, три точка едно точка, девет нула, осем точка, едно, едно, точка, три, седем), с предназначение: жилище, при съседи: на същия етаж – обект 036 (нула, три, шест), отдолу – няма и отгоре – обект 064 /нула, шест, четири/, находящ се в подобект „Блок А“ в масивна апартаментна сграда за сезонно обитаване с идентификатор 67653.1.908.11 /шест, седем, шест, пет, три точка едно точка девет, нула, осем точка едно, едно/, представляваща част от жилищен комплекс – вилно селище „ГОРСКИ КЪТ“ 3 /три/, ЕТАП 2 /две/, построена в централната част на поземлен имот с идентификатор 67653.1.908 /шест, седем, шест, пет, три точка едно точка девет, нула, осем/ по кадастралната карта на град Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 9 184 кв.м. /девет хиляди сто осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: други жилищни терени, при съседи на имота: имоти № 1.700 /едно точка седем нула нула/, № 1.46 /едно точка четири шест/, № 1.875 /едно точка осем, седем, пет/, № 1.874 /едно точка осем, седем, четири/, № 1.57 /едно точка пет, седем/, № 1.60 /едно точка шест, нула/, № 1.63 /едно точка шест, три/, № 1.65 /едно точка шест, пет/, № 1.69 /едно точка шест, девет/ и № 1.70 /едно точка седем, нула/, който имот образува урегулиран поземлен имот I-1785, 1786 / първи, отреден за имоти хиляда седемстотин осемдесет и пет, хиляда седемстотин осемдесет и шест/ - Ваканционно селище, находящ се в квартал 45 /четиридесет и пет/ по действащия устройствен план на град Смолян, м. Караманджа, утвърден със Заповед № 39/02.03.2006 г. на Кмета на Община Смолян.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4232
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257