Магазин

Начална цена: 11400.00 лв. Покажи в EUR

18 кв.м., ГЪЛЪБОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 10:00
Публикувана на: 21.05.2019 09:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с площ от 18.10 кв. м. (осемнадесет цяло и десет стотни квадратни метра), склад към него с площ от 5.76 кв. м (пет цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра) и санитарен възел с площ от 3.48 кв. м (три цяло четиридесет и осем стотни квадратни метра), находящ се в южната част на ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – „ФРИЗЬОРСКИ САЛОН И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОТКИ“ с обща застроена площ от 163.70 кв. м (сто шестдесет и три цяло седемдесет стотни квадратни метра), построени съгласно разрешение за строеж № 3 от 18.01.2008 г. на Община гр. Гълъбово в ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, с площ от 647 кв. м (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра), представляващо урегулиран поземлен имот XII – 2423 (дванадесет за две хиляди четиристотин двадесет и три) в квартал 153 (сто петдесет и три) по регулационни план на града одобрен на 01.11.1985 г., при граници на мястото: север – УПИ XI – 2422, изток – улица, юг – УПИ XV – 2439, запад – УПИ X – 2421 и УПИ VII – 2002.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3943
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 290