Парцел

Начална цена: 18000.00 лв. Покажи в EUR

2248 кв.м., Радуил

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 09:00
Публикувана на: 22.05.2019 10:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61604.14.43 /шестдесет и една хиляди шестстотин и четири точка четиринадесет точка четиридесет и три/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радуил, общ. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-9/01.02.2005 г. на изпълнителния директор на АК; адрес на поземления имот: местност ''Борие''; площ: 2248 кв. м. /две хиляди двеста четиридесет и осем квадратни метра/; трайно предназначение — земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполични условия: 0; номер по предходен план: 014043; при съседи: 61604.14.54, 61604.14.204, 61604.14.59, 61604.14.282, 61604.14.33, 61604.14.220..

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4351
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 254