Парцел

Начална цена: 6800.00 лв. Покажи в EUR

431 кв.м., Радуил

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 09:00
Публикувана на: 22.05.2019 10:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61604.14.254 /шестдесет и една хиляди шестстотин и четири точка двеста петдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радуил, общ. Самоков, Софийска област, одобрени със Заповед № РД-18-9/01.02.2005 г. на изпълнителния директор на АК; Последно изменение със Заповед: КД-14-23-265/16.11.2012 г./16.11.2012 г. на Началник на СГКК — Софийска област , адрес на поземления имот: местност ''Чочовица''; площ: 431 кв. м. /четиристотин тридесет и един квадратни метра/; трайно предназначение — урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди; номер по предходен план: 991; при съседи: 61604.14.223, 61604.14.225, 61604.14.418.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4232
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257